’ Mo­tor­savs­mas­sa­kren’ ( 1974)

BT - - KULTUR -

Man­ge men­ne­sker ryn­ker

per re­fl eks på næ­sen, al­le­re­de når de hø­rer tit­len ’ Mo­tor­savs­mas­sa­kren’, for­di de tror, det er en blo­dig, over­dre­vet spe­ku­la­tion. Men sa­gen er, at To­be Hoo­per med fi lmen vi­ser, at man ik­ke be­hø­ver gra­fi sk vold og blod­s­plat, men kan nø­jes med en god idé og en tryk­ket stem­ning. I min bog er der ta­le om den mest skræm­men­de fi lm no­gen­sin­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.