’ Ma­sker­nes nat’ ( 1978)

BT - - KULTUR -

Si­den ’ Ma­sker­nes nat’

har vi set en nær­mest uen­de­lig strøm af gy­ser­fi lm, hvor en skum­mel mand­s­per­son går rundt i et el­lers hyg­ge­ligt na­bo­lag og slår un­ge men­ne­sker ihjel et eft er et. Ger­ne ma­ske­ret. Det vi­ser, at Mi­cha­el My­ers har stuk­ket sin sø­ster ihjel, da han var seks år gam­mel, og nu er han kom­met ud fra sinds­sy­ge­ho­spi­ta­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.