’ Night of the Li­ving De­ad’ ( 1968)

BT - - KULTUR -

Ge­or­ge A. Ro­meros

sort/ hvi­de fi lm, la­vet i Pitts­burgh og om­egn for gan­ske få tu­sin­de dol­lar, er den mo­der­ne zom­bie­fi lms fød­sel, og selv om in­struk­tø­ren si­den la­ve­de især ’ Dawn of the De­ad’, er ori­gi­na­len sta­dig bedst. Klau­stro­fo­bi­sk, skræm­men­de og un­der­spil­let sam­fund­skri­tisk – især over­for Viet­nam- kri­gen. Slut­nin­gen er le­gen­da­risk sort­sy­net og helt rig­tigt set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.