Pagt med det on­de

BT - - TV - ACTIONKO­ME­DIE

Tre år er gå­et, si­den den in­ter­na­tio­nalt be­ryg­te­de agent og su­pe­rel­ske­ren Austin Powers omsi­der fi k sin fj en­de nr. 1, Dr. Evil, sat bag lås og slå i et af lan­dets mest sik­re fængs­ler. Austin kan der­for ny­de til­væ­rel­sen og står for at skul­le ad­les af dron­nin­gen for si­ne tje­ne­ster for Im­pe­ri­et, da en fryg­te­lig be­sked tik­ker ind: Austins far, den le­gen­da­ri­ske su­per­spion Ni­gel Powers, er ble­vet kid­nap­pet af den grum­me skurk, Gold­mem­ber! Austin er des­pe­rat eft er at hjæl­pe sin far, men aner ik­ke si­ne le­ven­de råd. I ren pa­nik ser han kun én ud­vej, og det er at spør­ge Dr. Evil, om råd. Den on­de dok­tor ser dog in­gen grund til at hjæl­pe Austin. Han vil kun gø­re det, hvis han bli­ver fl yt­tet til det langt min­dre sik­re­de fængsel, hvor hans on­de al­ter ego Mi­ni- Me af­so­ner sin dom. Det be­ty - der selv­føl­ge­lig, at de slem­me dren­ge stik­ker af og igen kan la­ve rav i ver­den­sor­de­nen. Hur­tigt fi nder Austin ud af, at Dr. Evil og Mi­ni- Me er hjer­ner­ne bag hans fars for­svin­den. Austins mod­træk er at rej­se

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Mi­ke My­ers spil­ler ik­ke fær­re end fi re rol­ler i actionko­me­di­en, der og­så har san­ge­r­in­den Bey­on­cé på rol­le­li­sten. Actionko­me­di­en er den tred­je i ræk­ken af de skø­re Austin Powers- fi lm.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.