’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ni­ck­las Bendt­ner

Det er ik­ke no­get nyt, at I er go­de til at dig­te. Og spe­ci­elt når det kom­mer til mig, så kan hi­sto­ri­er­ne hur­tigt få ben at lø­be på

at han i de se­ne­ste uger er rø­get helt ud af ty­sker­nes trup. Det em­ne hav­de Bendt­ner dog ik­ke lyst til at drøf­te med de frem­mød­te jour­na­li­ster.

» Vi er sam­let med lands­hol­det, så vi kan snak­ke alt det, du vil om

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.