Ol­sen er vred på Su­per­liga­klub­ber­ne

Land­stræ­ne­ren er util­freds med at Su­per­lig­a­spil­ler­ne end­nu ik­ke er mødt op til lands­holds­sam­lin­gen før den vig­ti­ge EM- kval.- kamp mod Ser­bi­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FRU­STRA­TION Jonas Ha­ge­mann Jensen jj­en@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

TIRS­DAG 2. JU­NI 2015

I går for­mid­dag var der end­nu ik­ke mødt en ene­ste spil­ler fra Su­per­liga­en op til lands­holds­sam­lin­gen i Hels­in­gør til for­be­re­del­ser­ne op til ven­skabs­kam­pen mod Mon­te­ne­gro og EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Ser­bi­en. Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen er alt an­det end til­freds med si­tu­a­tio­nen.

Når det dan­ske lands­hold skal spil­le ven­skabs­kamp mod Mon­te­ne­gro på man­dag, kan det me­get vel en­de med at bli­ve en star­top­stil­ling uden spil­le­re fra Su­per­liga­en. Så­le­des blev det i går en for­mid­dagstræ­ning uden del­ta­gel­se af Su­per­lig­a­spil­le­re ved lands­holds­sam­lin­gen i Hels­in­gør.

Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen kan bli­ve nød til at stil­le med et hold uden Su­per­lig­a­spil­le­re til land­skam­pen mod Mon­te­ne­gro på man­dag, da det er uvist, hvor man­ge Su­per­lig­a­spil­le­re han har til rå­dig­hed til kam­pen. Sid­ste run­de i Su­per­liga­en spil­les søn­dag – da­gen før land­skam­pen. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.