EN LIGA UDEN

BT - - ALKA SUPERLIGA -

STA­TUS

Ron­ni Bur­kal Nielsen Der mang­ler fort­sat en spil­ler­un­de af årets Su­per­liga, men nedryk­nings­kan­di­da­ter­ne og me­dal­je­vin­der­ne er fun­det.

Der­for kan der al­le­re­de nu la­ves en sta­tus over sæ­so­nen, hvor der blev sco­ret et re­kord­lavt an­tal mål. BTs fod­bol­d­eks­per­ter gi­ver blandt an­det de­res vur­de­ring af, hvad vi vil hu­ske den­ne sæ­son for, og hvad vi kan for­ven­te os af sæ­o­nen, der ven­ter.

TIRS­DAG 2. JU­NI 2015 Hvad for­ven­ter du dig af næ­ste sæ­son? Jeg tror og hå­ber, at vi vil se en øget spæn­ding i beg­ge en­der. I top­pen op­ru­ster FCK, FCM og Brønd­by, og de gør det fra et ni­veau, der var hø­je­re end sid­ste år. I bun­den for­ven­ter jeg, at AGF og Vi­borg vil vi­se stør­re kon­kur­ren­ce­dyg­tig­hed, end FC Vestsjæl­land og Sil­ke­borg gjor­de i år.

ro­ni@ spor­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.