Djoko­vic og Na­dal i tid­ligt brag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DRØM­ME­KAMP Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ spor­ten. dk

De fle­ste ten­nis­fans må slik­ke sig om mun­den, når de ser, hvad der ven­ter i kvart­fi­na­len i her­re­sing­le ved French Open.

Sid­ste års fi­na­li­ster, Novak Djoko­vic og Ra­fa­el Na­dal, stø­der nem­lig al­le­re­de her ind i hin­an­den, for­di den span­ske spil­ler, der er for­sva­ren­de me­ster, er fal­det ned på en sjet­te­plads på ver­dens­rang­li­sten – pri­mært på grund af ska­der, men og­så på grund af tab­te kam­pe.

Ra­fa­el Na­dal blev i går klar til kvart­fi­na­len, da han i fi­re sæt slog ame­ri­ka­ne­ren Ja­ck So­ck med cif­re­ne 6- 3, 6- 1, 5- 7, 6- 2, og se­ne­re spil­le­de ser­be­ren Novak Djoko­vic sig vi­de­re til det sto­re op­gør, da han vandt med 6- 1, 6- 2, 6- 3 over den 20.- se­e­de­de fransk­mand, Ri­chard Gasquet.

Hjem­me­fa­vo­rit vi­de­re

Hos her­rer­ne er syv af de ot­te top­se­e­de­de klar til kvart­fi­na­ler­ne. Kun hjem­me­ba­ne­fa­vo­rit­ten Jo- Wil­fri­ed Tson­ga, se­e­det num­mer 14, skil­ler sig ud. Fransk­man­den send­te fjer­de­se­e­de­de To­mas Ber­dych ud i fjer­de run­de.

Hos kvin­der­ne var der til gen­gæld en stor over­ra­skel­se, da den for­sva­ren­de me­ster i da­mesing­le, Maria Sha­ra­pova, i går røg ud i ot­ten­de­dels­fi­na­len med et ne­der­lag på 6- 7, 4- 6 til tjek­ken Lucie Sa­fa­rova, som er num­mer 13 på ver­dens­rang­li­sten.

Num­mer ét på den li­ste, Se­re­na Wil­li­ams, er klar til at mø­de den 17.- se­e­de­de ita­li­e­ner, Sa­ra Er­ra­ni, i kvart­fi­na­len ef­ter en sejr på 1- 6, 7- 5, 6- 3 over lands­man­den Slo­a­ne Step­hens, der el­lers send­te sto­re­sø­ster Ve­nus ud i før­ste run­de.

Ser­be­ren Novak Djoko­vic er klar til at mø­de sin span­ske ri­val Ra­fa­el Na­dal al­le­re­de i kvart­fi­na­len ved French Open. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.