’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Sø­ren Kjeld­sen

Men­talt er man træt, flad og rundt på gul­vet. Så fø­lel­ser­ne sid­der helt ude på tø­jet. Så det er dej­ligt at gi­ve et kram til dem, man hol­der af

nok få­et brænd­stof fra al­le de dår­li­ge ting, der er sket i mit liv. Så tæn­ker man: ’ Det er løgn, at det skal træk­ke mig ned. Så­dan skal det ik­ke væ­re.’ Og nu er det lagt bag mig, « si­ger Sø­ren Kjeld­sen.

Fejret af fa­mi­li­en

Sø­ren Kjeld­sen hav­de he­le tur­ne­rin­gen igen­nem lig­get i front på sco­re­kor­tet og før­te stort set fra før­ste gre­en på sid­ste­da­gen. Et irsk uvejr, der gjor­de de uklip­pe­de gre­ens ek­stremt lang­som­me, og dår­li­ge ner­ver re­sul­te­re­de i en bo­gey på 17. hul og plud­se­lig skul­le dan­ske­ren i om­spil.

» Jeg var vir­ke­lig nervøs til sidst. Da jeg slår det lil­le put, der var ved at kom­me ud, fø­ler man, at ens liv hæn­ger i en tynd tråd, « si­ger han.

Sø­ren Kjeld­sen fik dog styr på ner­ver­ne i om­spil­let, hvor den 40- åri­ge aal­bor­gen­ser al­le­re­de på før­ste hul put­te­de en bir­die og vandt sin før­ste tur­ne­rings­sejr i seks år.

Af sam­me år­sag be­tød sej­ren ek­stra me­get for fa­mi­li­en, der blandt an­det in­klu­de­rer søste­ren og tv- vær­ten Tri­ne Pa­num Kjeld­sen og ko­nen Char­lot­te og i går var sam­let til recpe­tion hjem­me i Nord­jyl­land.

» Det var vildt rø­ren­de. Men­talt er man træt, flad og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.