Kro­h­nen på vær­ket

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ET SKRIDT OPAD Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

Han har spil­let – og sco­ret – i en EM- slut­run­de. Nu får Mi­cha­el Kro­hn- De­hli, der fyl­der 32 år på lør­dag, og­så lov til at kro­ne en lang og gl­or­vær­dig kar­ri­e­re med at spil­le Cham­pions Le­ague i næ­ste sæ­son.

Det står klart, ef­ter Se­vil­la i går gjor­de den dår­ligst be­va­re­de trans­fer­hem­me­lig­hed syd for Al­per­ne of­fi­ci­el ved at præ­sen­te­re den dan­ske lands­holdspro­fils skif­te på en to­årig kon­trakt med op­tion på yder­li­ge­re et år, hvis Kro­hn- De­hli hol­der det hø­je ni­veau, som han har vist i si­ne se­ne­ste tre år i spansk fod­bold for Cel­ta Vi­go.

» Jeg har vidst det et par må­ne­der, « sag­de Mi­cha­el Kro­hn- De­hli i går til TV2 Spor­ten om skif­tet til den span­ske klub, der som ny­slå­e­de Eu­ro­pa Le­ague- vin­der ry­ger di­rek­te ind i Cham­pions Le­ague- grup­pe­spil­let.

» Det er en stor drøm at skul­le spil­le Cham­pions Le­ague, så det var selv­føl­ge­lig en stor bonus, der kom ons­dag, « til­fø­je­de Mi­cha­el Kro­hnDe­hli med hen­vis­ning til Se­vil­las fi­na­le­sejr i sid­ste uge.

Hyl­det af Cel­tas fans

Mi­cha­el Kro­hn- De­hli skif­ter på en fri trans­fer og er ud­set til at spil­le en form for de­fen­siv midt­ba­ne med play­ma­ker- an­svar. En po­si­tion han har ud­fyldt så for­nemt i Cel­ta Vi­go, at han i sæ­so­nens sid­ste kamp blev klap­pet af ba­nen af klub­bens fans og stor­hyl­det i sin sid­ste hjem­me­kamp.

Kro­hn- De­hli nå­e­de at spil­le tre sæ­so­ner i Cel­ta Vi­go, ef­ter han skif­te­de fra Brønd­by i kølvan­det på sit flot­te EM i 2012, hvor han blev mat­chvin­der mod Hol­land og og­så score­de mod Tys­kland.

I alt nå­e­de Kro­hn- De­hli at spil­le 108 kam­pe for Cel­ta Vi­go. Op­hol­det i Spa­ni­en er hans an­det. Fra 2002 til 2008 spil­le­de han i Hol­land for Ajax, RKC Waalwi­jk og Spar­ta Rot­ter­dam. På man­dag kan han fejre 50- kamps ju­bilæum på lands­hol­det.

Mi­cha­el Kro­hn- De­hli ( tv.) glæ­der sig til at spil­le Cham­pions Le­ague. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.