DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NOR­GE NM CUPEN, KLOK­KEN 18: 00 FYLLINGSDALEN TA­BER MAKS. MED TRE MÅL

Lør­dag sik­re­de en dyg­tig og dristig Od­dset- spil­ler sig en stor ge­vinst på he­le 333.219 kro­ner for 100 kro­ner i ind­sats på Od­dset.

Kupo­nen med et od­ds på 3.332,19 blev købt i Kø­ben­havns nord­vest- kvar­ter og in­de­holdt seks kam­pe » li­ge på « fra de dan­ske di­vi­sio­ner og den bed­ste ty rki­ske fod­bol­dræk­ke.

Så­le­des var kryd­ser­ne for­ud­set i bå­de Lyng­by mod AGF og Hor­sens mod Vej­le - og i og med beg­ge kam­pe end­te 2- 2 var der i hvert fald mas­ser af spæn­ding i de to kam­pe.

Der­u­d­over var der spil­let på en sejr på præ­cis ét mål til Frem og præ­cis to mål til Hels­in­gør plus en sejr på to mål el­ler me­re til HB Kø­ge over Roskil­de.

Den sid­ste kamp var fra Tyr­ki­et, og lidt held skul­le der til i den kamp, for Ga­la­ta­s­a­ray spil­le­de 10 mand imod 11, da ud­lig­nin­gen faldt til 1- 1 fi re mi­nut­ter før tid imod Rizespor.

Ga­la­ta­s­a­rays se­ne ud­lig­ning var guld værd for Od­dset- spil­ler. Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.