1,72

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker no­get til den fri­ske si­de at gi­ve Mol­de så stort et for­spring mod Fyllingsdalen, for da­gens vær­ter le­ve­re­de en ar­tig over­ra­skel­se, da de eks­pe­de­re­de Tip­pe­liga­mand­ska­bet fra Hau­ge­s­und ud med he­le 4- 1 på eget græs i sid­ste run­de af den nor­ske po­kal­tur­ne­ring. Mol­de har ik­ke le­ve­ret pran­gen­de ind­sat­ser på frem­med græs i po­kal­tur­ne­rin­gen det sid­ste års tid, hvor hold som Træff , Brat­t­våg og Fl­orø mak­si­malt er ble­vet slå­et med 2- 0, så her bør Fyllingsdalen kun­ne slip­pe med æren i be­hold og et ne­der­lag på mak­si­malt tre mål.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.