2,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den før­ste kamp om en bil­let til 2. Bun­des­liga mel­lem Holste­in Ki­el og 1860 Mün­chen blev en us­køn aff ære med helt uhør­te 52 fris­park un­der­vejs, hvil­ket gav me­get lidt fl yden­de spil og et få­tal af sto­re chan­cer. Re­tu­ro­p­gø­ret bør ik­ke bli­ve me­get an­der­le­des, hvor vær­ter­ne fra 1860 bør læg­ge på­pas­se­ligt fra land for at und­gå et vi­talt ude­ba­ne­mål mod sig, mens Holste­in Ki­el for­ment­lig vil sat­se på om­stil­lin­ger og der­for og­så står dybt i ba­nen. På den bag­grund vir­ker det som et glim­ren­de spil at gå eft er en må­l­løs før­ste halv­leg.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.