El­bæk

BT - - NYHEDER -

At off ent­lig­gø­re et bil­le­de på Twit­ter, hvor man sid­der i en bil på en ho­ved­vej og kø­rer 104 km i ti­men, er der ik­ke no­get spe­ci­elt grønt el­ler po­li­tisk kor­rekt over. Helt for Uff e El­bæks reg­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.