Pa­nora­ma

BT - - DEBAT -

Hel­le Thor­ning- Sch­midt er en ty­pe po­li­ti­ker, som er til­stræk­ke­lig ky­nisk til at la­de vir­ke­lig­he­den vi­ge for at bli­ve gen­valgt med al­le me­to­der, her­un­der løg­n­ag­ti­ge smæ­de­kampag­ner. Fri­stel­sen for de blå par­ti­er til at gi­ve igen af sam­me skuff e må væ­re stor. Men uan­set hvor fri­sten­de det kun­ne væ­re (...), fortje­ner væl­ger­ne bed­re.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.