Carl Phi­lip svi­ner ek­sen

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jkr@ bt. dk Carl Phi­lips eks Em­ma Per­nald.

IN­TER­VIEW

In­den den 36- åri­ge prins Carl Phi­lip fandt sam­men med den tid­li­ge­re ’ Pa­ra­di­se Ho­tel’- del­ta­ger So­fi a Hel­lq­vist i 2010, som han nu skal gift es med, var han i 10 år kæ­re­ster med pro­jekt­le­de­ren Em­ma Per­nald, som han og­så bo­e­de sam­men med.

De to brød i 2009 – til dron­ning Sil­vi­as sto­re skuff el­se. Og nu la­der det til, at prins Carl Phi­lip al­drig var sær­ligt fo­rel­sket i sin eks­kæ­re­ste, der var en af lil­le­sø­ster prin­ses­se Ma­de­le­i­nes go­de ve­nin­der. Det for­tal­te han man­dag af­ten i et in­ter­view.

» Jeg hav­de ik­ke rig­tig kendt til kær­lig­he­dens magi, in­den jeg mød­te So­fi a, men nu hvor jeg gør det, så mær­ker jeg vir­ke­lig, hvor­dan den magi kan for­an­dre en per­son, « for­tal­te han i in­ter­viewet til TV4.

Det har fl ere kom­men­ta­to­rer bidt mær­ke i som væ­ren­de hø­jest be­mær­kel­ses­vær­digt, hvil­ket Em­ma Per­nald da og­så syn­tes:

’ Mær­ke­ligt at hø­re’

» Det var mær­ke­ligt at hø­re. Jeg mær­ke­de kær­lig­hed i de 10 år, vi del­te sam­men, « for­tal­te hun i går til Aft on­bla­det.

Em­ma Per­nald er i dag gift og mor til to børn og un­der­stre­ger, at hun ik­ke er bit­ter over prins Carl Phi­lips ud­ta­lel­ser. Men no­get ty­der på, at hun ik­ke er in­vi­te­ret til bryl­lup­pet 13. ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.