BT hyl­der to mo­tio­ni­ster

BT - - NYHEDER - Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

STOL­TE LØ­BE­RE

» Jeg er me­get stolt. For en mo­tio­nist kan det næ­sten ik­ke bli­ve stør­re. «

Or­de­ne kom fra Ali­ce Fri­is Han­sen, 55, da hun i går på BT blev hyl­det af che­fre­dak­tør Olav Skaa­ning Andersen som årets kvin­de­li­ge halv­ma­ra­ton­lø­ber.

Den 55- åri­ge nord­s­jæl­land­ske mo­tio­nist er en skat­tet hjæl­per i Lang­gar­ver­ne i Hil­le­rød, hvor hun sam­men med Ida Sø­gaard Hyrup sam­le­de 56 lø­be­re til SNIKs tra­di­tions­ri­ge BT Halv­ma­rat­hon.

» BT Halv­ma­rat­hon er et skønt løb i en helt spe­ci­el at- mos­fæ­re. Vi hav­de al­le sam­men en dej­lig dag og glæ­der os al­le­re­de til næ­ste år, « si­ger Ali­ce Fri­is Han­sen.

Hun sat­te prik­ken over i’et med ti­den 2.10.06. En for­bed­ring af sin per­son­li­ge re­kord med 10 mi­nut­ter.

Olav Skaa­ning Andersen hyl­de­de og­så årets mand­li­ge halv­ma­ra­ton­lø­ber, 23- åri­ge Cas­per Vind fra Kon­gens Lyng­by.

Cas­per Vind er født med den ar­ve­li­ge kro­ni­ske syg­dom cystisk fi bro­se, som an­gri­ber lun­ge- og ma­ve­tarm­sy­ste­met. Han har en lun­ge­ka­pa­ci­tet, der kun er halvt så stor som an­dre lø­be­res, så det var en for­nem præ­sta­tion at de­bu­te­re i BT Halv­ma­rat­hon i 1.57.74.

Cas­per Vind ( tv.) og Ali­ce Fri­is Han­sen blev hyl­det af che­fre­dak­tør Olav Skaa­ning Andersen. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.