Go­de og dår­li­ge nyhe­der for rap- star

BT - - NYHEDER -

Først blev den au­stral­ske rap- su­per­stjer­ne Ig­gy Aza­lea tvun­get til at afl yse en kæm­pe tur­né. Nog­le si­ger, at bil­let­ter­ne var for svæ­re at sæl­ge. Men nu har hun få­et et lil­le pla­ster på sår­et. Ig­gy er nem­lig ble­vet for­lo­vet med sin ame­ri­kan­ske ba­sket­ball­stjer­ne- kæ­re­ste Ni­ck Yo­ung. » Den dej­lig­ste dag i mit liv, « skri­ver Ig­gy i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.