Va­luta­ku­r­ser for­gyl­der in­ve­sto­rer

BT - - NYHEDER -

Dan­ske in­ve­sto­rer har tjent sto­re pen­ge på ud­vik­lin­gen i va­luta­ku­r­ser­ne si­den års­skift et. Knap halv­de­len af afk astet på glo­ba­le ak­tier er i årets før­ste må­ne­der kom­met fra en gun­stig ud­vik­ling i va­luta­ku­r­ser­ne. Det vi­ser en op­gø­rel­se fra Nor­dea. Ame­ri­kan­ske ak­tier er ste­get med 4 pct. si­den års­skift et, men en dansk in­ve­stor kan stik­ke et afk ast på 10 pct. i lommen pga. dol­lar­kur­sen.

Ver­dens bed­ste restau­rant, El Cel­ler de Can Ro­ca, er ejet af brød­re­ne Ro­ca, der her fejrer sej­ren. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.