Der mang­ler sme­de

BT - - NYHEDER -

I frem­ti­den bli­ver det en ud­for­dring at skaff e kva­li­fi ce­ret ar­bejds­kraft . Det for­ud­ser en ny ana­ly­se fra Dansk Me­tal, hvor 37,5 pct. af 555 del­ta­gen­de til­lids­mænd, pe­ger på, at det bli­ver en af de stør­ste ud­for­drin­ger i de kom­men­de år. Det skri­ver Bør­sen. Til­lids­mæn­de­ne pe­ger på man­gel på folk med nøg­le­kom­pe­ten­cer som sme­de og in­du­stri­tek­ni­ke­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.