Ja­ger ap­ps til Win­dows- te­le­fo­ner

BT - - NYHEDER -

Mi­cro­soft er klar over, at man er bag­ud på po­int, og at der mang­ler mas­ser af ap­pli­ka­tio­ner til Win­dows- sty­re­sy­ste­met, så nu hi­ver man teg­ne­bo­gen frem og be­ta­ler sig fra det. Se­ne­ste køb er den di­gi­ta­le op­ga­ve­li­ste Wun­der­list, som Mi­cro­soft har købt af de ty­ske op­fi nde­re for mel­lem 100 og 200 mil­li­o­ner dol­lar, skri­ver Wall Stre­et Jour­nal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.