’ Stop, det er min mand’

BT - - NYHEDER - Fa­mi­li­en ef­ter mø­det med or­dens­mag­ten. Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

OVER­FALD

Det var et skræm­men­de syn, Tina Stage blev mødt med, da hun så sin mand lig­ge på bryg­gers­gul­vet med en kæm­pe hund halvt over ham, en po­li­ti­be­tjent oven­på ham og blod i an­sig­tet.

Langt om læn­ge ret­te­de be­tjen­ten ho­ve­d­et op og kig­ge­de Tina Stage i øj­ne­ne, først dér gik det op for ham, at han nok ik­ke hav­de fat i den rig­ti­ge ind­brud­styv, men at han var gå­et for­kert.

Sy­ge­meldt he­le ugen

» Vi er sta­dig dybt cho­ke­re­de over den vold­som­me op­le­vel­se. Nu må vi sam­men ar­bej­de på at kun­ne fø­le os tryg­ge i vo­res hjem igen, « si­ger Tina Stage.

He­le fa­mi­li­en tog en fri­dag man­dag og fi k snak­ket episo­den godt igen­nem.

» Bør­ne­ne var no­get cho­ke­re­de, da de så de­res far, men har ta­get det pænt, « for­kla­rer Tina Stage.

Ton­ni Stage er ind­til vi­de­re sy­ge­meldt ugen ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.