Fa­mi­li­ens re­ak­tio­ner

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

SAM­MEN­HOLD

Bru­ce Jen­ners for­vand­ling til Cait­lyn Jen­ner har skabt sen­sa­tion i USA. Men fa­mi­li­en ta­ger det stil­le og ro­ligt.

Så­le­des si­ger Jen­ners 88- åri­ge mor, Est­her:

» Jeg er kun glad, når mi­ne børn er gla­de. Men jeg tror nu sta­dig, at jeg vil kal­de hen­de Bru­ce. Det var dét navn, hen­des far og jeg valg­te. Men jeg er me­get stolt. «

An­der­le­des for­vir­ret var re­ak­tio­nen, da sted­s­øn­nen Rob Kar­das­hi­an modt­og et bil­le­de af Cait­lyn på sin te­le­fon.

Sy­nes hun er smuk

» Hvem er den­ne kvin­de? Og hvor­for sen­der du mig den­ne be­sked, « skrev Rob til­ba­ge til søste­ren Kim Kar­das­hi­an, der var af­sen­der.

Og først, da han hør­te, at bil­le­det fo­re­stil­le­de Cait­lyn Jen­ner, ud­brød han:

» Wow, hvor er hun smuk. Til­lyk­ke.

Cait­lyns tred­je og nu for­hen­væ­ren­de hu­stru, Kris Kar­das­hi­an, fast­hol­der, at hun sta­dig er lidt i chok. Men sted­dat­te­ren Kim Kar­das­hi­an er ik­ke det mind­ste i tvivl.

Ka­nye hjæl­per til

» Cait­lyn er fan­ta­stisk. Og hvis hun vil la­de mig, så vil jeg væ­re pri­mær mo­de­rå­d­gi­ver. Hun skal vir­ke­lig ryk­ke som kvin­de, « si­ger Kim Kar­das­hi­an, der i øv­rigt tak­ker sin be­røm­te mand, Ka­nye West for en del af sin ind­sigt.

Så­le­des ar­gu­men­te­re­de Ka­nye West for Bru­ces for­vand­ling til Cait­lyn:

» Jeg kan væ­re gift med den smuk­ke­ste kvin­de i ver­den. Og det er jeg. Jeg kan ha­ve den smuk­ke­ste dat­ter. Men hvis jeg ik­ke kan væ­re mig selv ... 100 pro­cent, så er det he­le vær­di­løst. Jeg for­står godt Cait­lyn. «

Kim Kar­das­hi­an og Ka­nye West er to af Cait­lyn Jen­ners stør­ste støt­ter.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.