Ung kvin­de dræbt af lø­ve

BT - - NYHEDER -

En 22- årig kvin­de­lig turist, som me­nes at væ­re fra USA, er ble­vet dræbt, da en lø­ve an­greb hen­de igen­nem et ned­rul­let vin­due i kvin­dens bil i en park i Syd­afri­ka. Det skri­ver den bri­ti­ske tv- sta­tion BBC. Kvin­den kør­te sam­men med en lo­kal mand rundt i par­ken i en bil, da en løvin­de plud­se­lig sprang ind igen­nem vin­du­et og be­gynd­te at flå i kvin­den. Det for­tæl­ler par- kens chef, Scott Simp­son, til tv- sta­tio­nen.

Am­bu­lan­ce­folk blev kaldt til ste­det, men kvin­den om­kom af si­ne kvæ­stel­ser, mens man­den fort­sat er i be­hand­ling på ho­spi­ta­let.

Par­kens an­sat­te ja­ge­de løven væk ef­ter an­gre­bet, og det er end­nu uvist, om løven vil bli­ve af­li­vet.

Den po­pu­læ­re lø­ve­park lig­ger 30 ki­lo­me­ter nord for Jo­han­nes­burg. BNB

Ar­kiv­fo­to: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.