Di­stor­ti el­ler pa

I dag åb­ner den år­li­ge Di­stor­tionfesti­val, som man en­ten el­sker el­ler ha­der, i Kø­ben­havn

BT - - KULTUR - Jens Jam Ras­mus­sen bt@ bt. dk

BY­FEST I KØ­BEN­HAVN

Årets Di­stor­tion Festi­val be­gyn­der i dag og lø­ber

frem til på søn­dag. Elek­tro­ni­ske be­ats og fest­g­la­de dan­se­krop­pe vil do­mi­ne­re ho­ved­sta­dens ga­de­bil­le­de. På Nør­re­bro og Vester­bro, ude på Refsha­leø­en, i by­ens klub­ber og end­da om­kring Fol­ke­tin­gets are­a­ler på Slots­hol­men. Det for­ven­tes, at 100.000 men­ne­sker dag­ligt vil del­ta­ge i Di­stor­tion- par­ty­et.

Di­stor­tion i ga­der­ne. Fo­to: Be­ti­na Garcia

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.