’’

BT - - SPORTEN -

For fod­bol­den er det en udelt sejr. Det si­ger jeg end­da uden at vi­de, hvem der træ­der i ste­det for Sepp Blat­ter. Det bun­der ude­luk­ken­de i, at det ik­ke kan bli­ve me­get vær­re

Jacob Staehelin, BTs sport­s­chef

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.