Til job­bet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Di­ck Ad­vo­kaat, 67 år:

FOR:

Var land­stræ­ner for Bel­gi­en fra 2009- 2010, så han er en kendt skik­kel­se. Har enorm er­fa­ring og hø­stet an­er­ken­del­se for sit ar­bej­de i klub­ber som PSV, Glas­gow Ran­gers, Ze­nit Sankt Pe­ters­borg, AZ Alk­maar og se­ne­st Sun­der­land, som han red­de­de fra nedryk­ning fra Pre­mi­er

IMOD:

Le­ague. Har des­u­den væ­ret land­stræ­ner for blandt an­dre Hol­land, Rusland og Syd­korea – dog uden den sto­re suc­ces.

Han er hol­læn­der. Gik af som bel­gisk land­stræ­ner ef­ter søl­le fem kam­pe for at træ­ne Ruslands lands­hold, hvor han kun­ne tje­ne fle­re pen­ge. Det blev det bel­gi­ske folk og fod­bold­kyn­di­ge su­re over.

Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.