KOM­MEN­TAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mor­ten Ol­sen bli­ver næp­pe bel­gisk land­stræ­ner. Men hvis jeg ik­ke vid­ste bed­re, vil­le jeg tro, at han net­op nu bro­læg­ger sin egen af­gang fra job­bet i DBU. At Mor­ten Ol­sen er ved at ska­be sig en ud­vej fra land­stræ­ner­po­sten før tid ved at på­pe­ge og un­der­stre­ge den mod­stand han mø­der – fra DBU og fra Su­per­liga­klub­ber­ne. Mu­lig­vis for at brin­ge sig selv i spil til et job, der for ham vil væ­re den per­fek­te af­slut­ning.

De næ­ste uger kan der­for bli­ve væ­sent­ligt me­re in­ter­es­san­te for lands­hol­det og DBU end no­gen – må­ske med und­ta­gel­se af Mor­ten Ol­sen selv – hav­de ven­tet.

SØ­REN HANG­HØJ KRISTENSEN, BTs FOD­BOLD­KOM­MEN­TA­TOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.