’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ke­vin Magnus­sen

Det her er min kar­ri­e­re og mit liv. Så selv­føl­ge­lig be­kym­rer jeg mig om det

Tid­li­ge­re har Ke­vin Magnus­sen væ­ret spon­se­ret af Best­sel­ler og ejer Anders Holch Povls­en. Men selv­om den dan­ske mil­li­ar­dær of­te var gæst hos Ke­vin Magnus­sen i For­mel 1- pit­ten sid­ste år, er det uvist, om han fort­sat øn­sker at po­ste fle­re mil­li­o­ner i den dan­ske ra­cer­kø­rer.

Ke­vin Magnus­sen fryg­ter dog ik­ke at stå uden stor­sponsor igen i 2016.

» Jeg ved ik­ke rig­tig, hvad chan­cer­ne er. Jeg ved, at jeg har nog­le rig­tig dyg­ti­ge folk til at hjæl­pe mig. Det er egent­lig nok for mig. Det er ik­ke mit job at luk­ke af­ta­ler­ne, men det er mit job at væ­re ver­dens hur­tig­ste ra­cer­kø­rer og væ­re vær­di­fuld at sat­se på. Det er det, jeg prø­ver at fo­ku­se­re på, « si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.