’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ spor­ten. dk Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ spor­ten. dk Jo­res Oko­re skal ik­ke med til U21- EM. Fo­to: AFP

Jeg er 100 pro­cent med på, at han ik­ke er i tip­top form, da han jo ik­ke har spil­let 40 kam­pe i streg. Så jeg ved godt, hvad jeg har at gø­re med. Men omvendt kom­mer han med en lyst og glæ­de til at spil­le fod­bold, hvor an­dre må­ske har haft en lang sæ­son

Dan­mark kan kom­me til at mang­le end­nu en pro­fi l ved U21- EM i Tjek­ki­et, der går i gang om præ­cis to uger.

FC Midtjyl­lands sto­re pro­fi l Pio­ne Si­sto er sta­dig pla­get af den ly­ske­ska­de, der holdt ham ude i det me­ste af for­års­sæ­so­nen, og der­for over­ve­jer klub­ben nu, om den over­ho­ve­det vil la­de off en­siv­spil­le­ren rej­se med til Tjek­ki­et.

» Pio­ne er langt­fra ska­des­fri end­nu, og da FC Midtjyl­land ik­ke selv har få­et gavn af ham i sto­re de­le af for­å­ret, over­ve­jer vi, hvad der skal ske med hen­syn til EM- del­ta­gel­sen. Pio­ne er en me­get vig­tig spil­ler for os og for de dan­ske lands­hold, men vi vil ik­ke dri­ve rov­drift på ham, « sag­de Glen Rid­ders­holm i går til Her­ning Fol­ke­blad.

Si­stos hold­kam­me­ra­ter fra FC Midtjyl­land kan gå på som­mer­fe­rie eft er guld­fe­sten i Her­ning på søn­dag, men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.