Fe­de­rers over­ra­sken­de exit

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FRENCH OPEN Ma­rie Louise Bal­ling mlb@ spor­ten. dk Ro­ger Fe­de­rer. Fo­to: Reu­ters

Der var dra­ma og lidt af en over­ra­skel­se, da tirs­da­gens kam­pe ved French Open blev af­vik­let.

Ef­ter den schweizi­ske kvart­fi­na­len mel­lem Ro­ger Fe­de­rer og Sta­nislas Wawrinka er det no­get over­ra­sken­de Wawrinka og ik­ke Fe­de­rer, der er klar til se­mi­fi­na­len ved French Open.

De to schweize­re stod over for hin­an­den for 19. gang i tirs­da­gens kvart­fi­na­le­op­gør, og an­den­se­e­de­de Ro­ger Fe­de­rer hav­de vun­det 16 af de 18 fo­re­gå­en­de ind­byr­des op­gør. Men det tog den ot­ten­de­se­e­de­de Wawrinka sig ik­ke af.

På to ti­mer og ni mi­nut­ter hav­de Wawrinka sat en stop­per for Ro­ger Fe­de­rers French Open med en sejr på 6- 4, 6- 3, 7- 6( 4).

Mens Sta­nislas Wawrinka glæ­de­de sig over sin plads i se­mi­fi­na­len og sit go­de grus­spil, var Ro­ger Fe­de­rer af­kla­ret og al­le­re­de fo­ku­se­ret på næ­ste op­ga­ve.

» Jeg tæn­ker al­le­re­de på, hvad jeg skal la­ve de næ­ste par da­ge, for Wim­b­ledon er et stort mål for den­ne sæ­son, « sag­de Fe­de­rer iføl­ge BBC.

Dra­ma på til­sku­er­plad­ser­ne

I her­rer­nes an­den kvart­fi­na­le var der dra­ma un­der­vejs. Ved stil­lin­gen 6- 1, 5- 2 til fran­ske Jo- Wil­fi­red Tson­ga mod ja­pan­ske Kei Nis­hi­ko­ri fik til­sku­er­ne i det ene hjør­ne af French Opens stør­ste ba­ne, Phi­lip­pe Cha­tri­er, sig lidt af en for­skræk­kel­se.

Et stort styk­ke me­tal faldt plud­se­lig ned fra den storskærm, der var pla­ce­ret i hjør­net. Hel­dig­vis blev den i før­ste om­gang stop­pet på halvvej­en af et ræ­k­værk, men den fort­sat­te sit fald ned til pu­bli­kum og ram­te to til­sku­er­ræk­ker.

» En me­tal­pla­de faldt ned fra må­l­tav­len og ram­te til­sku­er­ne. Her­af fik tre min­dre ska­der, « ud­tal­te French Opens tur­ne­rings­le­del­se iføl­ge BBC.

Kam­pen var af­brudt i me­re end en halv ti­me, mens til­sku­er­ne blev flyt­tet fra den ram­te sek­tion.

Da kam­pen at­ter kom i gang, fik Nis­hi­ko­ri bed­re fat, og først i fem­te sæt lyk­ke­des det hjem­me­ba­ne­fa­vo­rit­ten Tson­ga at sik­re sig sej­ren med cif­re­ne 6- 1, 6- 4, 4- 6, 3- 6, 6- 3.

På kvin­desi­den spil­le­de ser­bi­ske Ana Iva­novic og tjek­ki­ske Lucie Sa­fa­rova sig og­så vi­de­re til se­mi­fi­na­ler­ne uden de helt sto­re pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.