’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fra man­da­gens ud­ga­ve af den fran­ske avis L’Equipe

Con­ta­dor har vun­det, men sej­ren er lidt plet­tet af den ’ fal­ske punk­te­ring’?

end im­po­ne­ret over Con­ta­dors sejr og in­si­nu­e­rer, at sej­ren er kom­met i hus ved hjælp af ublu mid­ler.

» Con­ta­dor har vun­det, men sej­ren er lidt plet­tet af den ’ fal­ske punk­te­ring’. Men hvor kom­mer så den­ne mod­vil­je fra, den­ne man­gel på empati, det­te ube­hag ved at skul­le flet­te ham en laur­bær­krans øje­blik­ke­ligt? Det­te ind­tryk af at han skju­ler no­get, når alt kal­der på trans­pa­rens? «

Den fran­ske avis, der

i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.