Kro­hn- De­hli me­re må­l­far­lig i Se­vil­la

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mi­cha­el Kro­hn- De­hli scorer me­re i Se­vil­la. Det er dom­men fra book­ma­ke­ren Ti­pi­co, der net­op har åb­net od­ds på hvor man­ge gan­ge Mi­cha­el Kro­hnDe­hli net­ter i sin nye span­ske klub Se­vil­la.

Den dan­ske lands­holds­spil­ler har haft stor suc­ces i Cel­ta i de sid­ste par år, men no­gen må­l­kon­ge har han ik­ke væ­ret og blot sco­ret to liga- mål i si­ne tre sæ­so­ner.

Men det tal over­går han iføl­ge Ti­pi­co al­le­re­de i den før­ste sæ­son, idet man får 1,80 på, at han scorer » over 2,5 mål « .

» Vi hå­ber jo al­le, at han kan ved­hol­de den go­de form i spansk fod­bold, og me­get ty der på han alt­så ik­ke ba­re er ind­købt som ba­ck up spil­ler og vil til­spil­le sig en fast plads på det stær­ke Se­vil­la mand­skab, der alt an­det li­ge scorer en del me­re end hans tid­li­ge­re klub Cel­ta, « ud­ta­ler Ti­pi­cos dan­ske book­ma­ker Jacob Nielsen.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.