2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Uhy­re vig­tig bund­kamp, hvor det ik­ke lig­ner man­ge mål. Der har godt nok væ­ret man­ge mål i B 1908’ s kam­pe på det se­ne­ste, men de har - fra­set op­gø­ret i Hol­bæk - og­så al­le væ­ret kam­pe, hvor man en­ten har mødt et af top­hol­de­ne på ude­ba­ne el­ler et af de iso­le­re­de bund­hold hjem­me, hvor ud­gangs­punk­tet er et helt an­det end i det­te op­gør. Ris­høj- træ­ner Thomas Skov har ud­talt, at det pri­mært gæl­der om ik­ke at ta­be op­gø­ret, og net­op Ris­høj er blandt de mest må­l­fat­ti­ge hold i ræk­ken. Me­get fl ot od­ds på mak­si­malt to scor­in­ger i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.