1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mid­del­fart lig­ger godt nok un­der stre­gen, men eft er mas­siv op­rust­ning i vin­ter­pau­sen har man fak­tisk væ­ret blandt de bed­ste hold i 2015 og kun tabt til Næst­ved og Ma­ri­en­lyst på ude­ba­ne. Det­te er en kamp, der gan­ske en­kelt skal vin­des, og det bør den da og­så bli­ve. Kjel­lerup er al­le­re­de ryk­ket ud, og i går op­hæ­ve­de man så aft alen med træ­ner Ralf Pe­der­sen, men først fra sæ­so­nens af­slut­ning, hvil­ket langt fra er no­gen op­ti­mal si­tu­a­tion, og i for­vej­en har man le­ve­ret et elen­digt for­år med blot ot­te po­int i 11 kam­pe. 1- tal­let bør ik­ke kom­me i fa­re.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.