1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nok har Ny­kø­bing FC på pa­pi­ret ik­ke det vil­de at spil­le for, men hol­det spr­ud­ler af spil­le­lyst, og sam­men med Hels­in­gør har de væ­ret for­å­rets hold i ræk­ken med nu seks sej­re og en uaf­gjort i de se­ne­ste syv kam­pe. De mø­der et Avar­ta- hold, som er klart svæk­ke­de i for­hold til eft er­å­ret, og som i 2015 blot har slå­et HIK og bund­prop­pen Svebøl­le - og mod HIK blev man hjul­pet godt på vej af et rødt kort til Hel­lerup- mand­ska­bet. Se­ne­st tab­te man fortjent hjem­me til Ris­høj, så Ny­kø­bing FC bør væ­re stør­re fa­vo­rit­ter end til­fæl­det er i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.