Ber­ling­s­ke me­nings­ba­ro­me­ter

BT - - DEBAT -

2. ju­ni 2015

49,5

50,5

Fol­ke­tings­val­get 2011

Ber­ling­s­ke Ba­ro­me­ter vi­ser et gen­nem­snit af de po­li­ti­ske me­nings­må­lin­ger off ent­lig­gjort in­den for de sid­ste 31 da­ge. En avan­ce­ret mo­del lig­ger til grund for be­reg­nin­ger­ne, hvil­ket be­ty der, at bl. a. nye må­lin­ger til­læg­ges stør­re vægt end æl­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.