Tre gra­tis råd til Lars Løk­ke

BT - - DEBAT -

For at kun­ne skæ­re gen­nem Thor­nings spin, skal Løk­ke: 1. Ha­ve styr på tal­le­ne og ud­stil­le re­ge­rin­gen. (...) 2. Drop­pe be­svær­li­ge ca­ses og anek­do­ter (...) 3. For­tæl­le væl­ger­ne, hvad man ri­si­ke­rer med Thor­ning. Hø­je­re bund­skat. Hø­je­re skat på pen­sions­op­spa­ring. Og brud­te løft er med hen­syn til off ent­lig ser­vi­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.