ROFEKURS

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 4. JU­NI 2015

2011- 2014:

Over­tog for­mand­spo­sten, eft er at Le­ne Es­per­sen valg­te at træ­de til­ba­ge. Hun blev ud­sat for sti­gen­de in­tern kri­tik eft er, at hun over­tog uden­rigs­mi­ni­ster­po­sten fra Per Stig Møller. Bar­fo­ed igang­s­at­te po­li­ti­k­ud­vik­ling i par­ti­et, men for­må­e­de ik­ke at brin­ge sit par­ti frem­gang i me­nings­må­lin­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.