’’

BT - - NYHEDER -

Den dan­ske ho­ved­stad er fort­sat im­po­ne­ren­de kon­se­kvent i sin in­ve­ste­ring i cyk­ling som trans­port og ar­bej­det for yder­li­ge­re at ud­vik­le for­hol­de­ne

Mikael Col­vil­le- Andersen, stif­ter af Co­pen­ha­ge­nize Design Com­pa­ny, om kåring af Kø­ben­havn som

ver­dens bed­ste cy­kel­by

Ar­kiv­fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.