Én dræbt på mo­tortra­fik­vej

BT - - NYHEDER -

Tid­ligt i går mor­ges er én per­son om­kom­met og en an­den ble­vet al­vor­ligt kvæ­stet i en vold­som trafikulykke mel­lem Al­le­rød og Lil­le­rød. Ulyk­ken er sket på den mo­tortra­fik­vej, der lig­ger i for­læn­gel­se af Hil­le­rød­mo­tor­vej­en, op­ly­ser Nord­s­jæl­lands Po­li­ti til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau. Ulyk­ken ske­te, da to bi­ler kør­te frontalt ind i hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.