Chauf­før snød med kø­re­kort

BT - - NYHEDER -

En ru­mænsk last­bil­chauf­før, der nu sid­der va­re­tægts­fængs­let, blev i sid­ste uge af­slø­ret i gen­tag­ne gan­ge at ha­ve brugt en an­den chauf­førs kø­re­kort. Den ru­mæn­ske vogn­mand, som ejer last­bi­len, fik ef­ter­føl­gen­de en bø­de på 254.000 kro­ner, som han end­nu ik­ke har be­talt. Last­bi­len er der­for ble­vet be­slag­lagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.