Jag­ter mænd bag over­greb

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holt- Sehested mela@ bt. dk

EF­TER­FORSK­NING

Da en 53- årig mor og hen­des 52- årig sam­le­ver i går blev dømt for at ha­ve lånt kvin­dens den­gang kun niåri­ge dat­ter ud til frem­me­de mænd, som mis­brug­te hen­de seksu­elt, var det sam­ti­dig start­skud­det til po­li­tiets jagt på at få iden­ti­fi­ce­ret de end­nu ukend­te mænd.

An­kla­ger Ka­ri­na Skou fra Nord­jyl­lands Po­li­ti, som har ført sa­gen i by­ret­ten, øn­sker ik­ke at si­ge me­get om, hvor langt po­li­ti­et er kom­met i jag­ten på de ui­den­ti­fi­ce­re­de med­ger­nings­mænd.

» Jeg kan ik­ke si­ge an­det, end at vi ta­ger stil­ling til, hvad der skal ske fremad­ret­tet, « si­ger Ka­ri­na Skou.

Den nu tiåri­ge pi­ge har i vi­deo­af­hø­rin­ger til po­li­ti­et for­talt, hvor­dan hen­des mor og sted­far in­vi­te­re­de nog­le frem­me­de mænd på be­søg i fa­mi­li­ens hjem i Ska­gen, hvor de be­gik seksu­el­le over­greb på hen­de. Mæn­de­ne an­kom iføl­ge pi­gen i en rød bil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.