Jen­ners køns­skift e gi­ver golf- pro­ble­mer

BT - - NYHEDER -

Den for­hen­væ­ren­de ame­ri­kan­ske OL- stjer­ne og at­le­tik- ver­dens­me­ster Bru­ce Jen­ner har skift et køn. Og det gi­ver uven­te­de pro­ble­mer på gol­fb anen. Som Cait­lyn Jen­ner skal re­a­li­ty­stjer­nen nem­lig be­gyn­de for­fra. Bru­ces ud­mær­ke­de gol­fh an­di­cap på 5,3 kan iføl­ge den ame­ri­kan­ske golf- or­ga­ni­sa­tion nem­lig ik­ke over­fø­res di­rek­te til Cait­lyn. Li­ge­som Bru­ce el­sker Cait­lyn golf, så hun er ik­ke slå­et ud.

Carl Plum skal igen for en dom­mer, selv­om han be­slut­te­de sig for ik­ke at an­ke straf­fen på 30 da­ges ube­tin­get fængsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.