Bob­bi er som en grønt­sag

BT - - NYHEDER -

Whit­ney Hou­stons dat­ter Bob­bi Kri­sti­na er sta­dig ind­lagt. Eft er en over­do­sis var Bob­bi i dyb ko­ma. Nu er hun vå­gen. Men en lo­kal læ­ge for­tæl­ler iføl­ge bla­det Pe­op­le, at Bob­bis til­stand be­stemt ik­ke er po­si­tiv. » Hun er som grønt­sag. Hun kan ik­ke be­væ­ge sig. Og hun san­ser in­tet om­kring sig. Og der er in­gen kur, « si­ger han .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.