YDSET

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk Ni­els Ahl­mann Ole­sen

TORS­DAG 4. JU­NI 2015

TVIV­LER­NE

Op mod en fjer­de­del af al­le væl­ger­ne – el­ler om­kring tre­kvart mil­li­on dan­ske­re – har end­nu ik­ke be­slut­tet, hvor de vil sæt­te de­res kryds ved fol­ke­tings­val­get.

Der­for er det net­op dis­se væl­ge­re – tviv­ler­ne – som po­li­ti­ker­ne ihær­digt for­sø­ger at ap­pel­le­re til i dis­se da­ge, hvor valg­kam­pen for al­vor er kom­met op i gear.

For det er tviv­ler­ne, der af­gør, hvem der skal le­de Dan­mark ef­ter 18. ju­ni.

BTs ’ tviv­ler- pa­nel’, som vi præ­sen­te­rer her, vil lø­ben­de un­der valg­kam­pen for­tæl­le, hvor de står par­tipo­li­tisk net­op nu. Og hvad der even­tu­elt får dem til at be­væ­ge sig i takt med, at valg­da­to­en nær­mer sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.