’’

BT - - NYHEDER -

Den her pøl­se har et lidt bed­re skind end den for­ri­ge ( Sta­dion­pøl­sen, red.), men det er sta­dig et tyndt og blødt skind. Den er re­la­tiv fast i kød­kon­si­sten­sen, sta­dig me­get pu­re­ret, men ik­ke fug­tig. Sma­gen er mildt kry­dret, min­der om sal­tet me­di­ster og duf­ten af ba­con. Ef­ter­s­ma­gen er helt neut­ral, der er in­gen bli­ven­de smag i mun­den. Helt over­ord­net er det godt nok ba­re en ke­de­lig og tam af­fæ­re.

Det sag­de René:

What ... Er det Lan­ge­læn­de­ren? Der var da i hvert fald ik­ke no­get knæk... Jeg er skuf­fet, for den er vir­ke­lig ba­re ano­nym og blot­tet for op­le­vel­ser...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.