Er den bed­ste?

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 4. JU­NI 2015

Den er sej i skin­det, uden at det er ir­ri­te­ren­de. Duf­ter af skarp, rø­get pøl­se. Kø­det vir­ker me­re gul­ligt, end de an­dre bleg- fi­se, vi har spist. Sel­ve kon­si­sten­sen er god, og her er lidt me­re bid i, me­re struk­tur. Fyl­det og skin­det skil­ler let­te­re fra hin­an­den, må­ske for­di pøl­sen ik­ke er så fed. Sma­ger fak­tisk ret godt, med en for­nem­mel­se af fri­ske kryd­de­ri­er. Her er helt klart me­re duft og me­re kry­dret og varm ef­ter­s­mag. Over­ord­net er det ab­so­lut én af de bed­re op­le­vel­ser, en pøl­se med ka­rak­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.