’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Første­hånd­s­ind­tryk­ket er, at den er sprød i skin­det, men uden no­gen ka­rak­te­ri­stisk duft. Den er grov­hak­ket i pøl­se­kon­si­sten­sen, men så er den sam­ti­dig og­så ut­ro­lig van­det og klam. Der er en ef­ter­s­mag af chi­li, der ba­re bli­ver ved og ved. Det kun­ne væ­re et plus, men sel­ve pøl­sens kon­si­stens stjæ­ler fuld­stæn­dig bil­le­det. Det min­der alt­så om ma­te­rie, der ba­re væl­ter ud. Over­ord­net er det dog en gan­ske skræk­ke­lig op­le­vel­se, den skal du gå udenom.

Det sag­de He­len:

Sma­gen af chi­li er stærk på den dår­li­ge må­de. Den bli­ver ba­re ved og ved. Men føj, den er ba­re vir­ke­lig vam­mel, og jeg vil ik­ke en­gang gi­ve den til min hund

Det sag­de Tri­ne:

Den var ba­re klam – der var jeg ved at ka­ste op, det in­de­ni var sli­met, fed­tet og blødt, sli­met­hed, som vi ik­ke har set an­dre ste­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.