’’

BT - - NYHEDER -

Skin­det var sejt og tyndt, ik­ke crun­cy, som man ger­ne vil ha­ve. Kød­kon­si­sten­sen er me­get våd, blød og pu­re­ret, og sma­gen er over­dre­vet salt. Fak­tisk ut­ro­ligt, at man kan la­ve et pøl­se­ind­hold, der er så ab­so­lut uden no­gen form for tek­s­tur, det er ba­re blen­det ihjel, så man ik­ke bli­ver for­skræk­ket over små kødstyk­ker, må­ske for­di der ik­ke er no­get i? Den min­der ut­ro­lig me­get om den fo­re­gå­en­de pøl­se ( fra Al­di, red.), men den­ne har må­ske lidt me­re be­ha­ge­lig ef­ter­s­mag, men til gen­gæld er den me­re fug­tig i kon­si­sten­sen.

Det sag­de He­len:

Puha, den lug­ter af hund­emad. Du ved, den der lugt af sli­met pøl­se, som man for­bin­der med pøl­ser, der er for gam­le, men det er de jo ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.